Atesty a záruky

Atesty

Instalaci atestovaných fólií na skla vozidel upravuje a povoluje vyhláška č.56/2001 a č.341/2002 Sb. ministerstva dopravy a spojů ČR v souladu s jednotným evropským ustanovením o homologaci EHK 43-00.

Autofólie Solar Optik jsou v ČR a EU atestované pod č. 8 SD 2 915

Autofólie Infrasol  jsou v ČR a EU atestované pod č.       8 SD 3 547

Naše firma – FOLIE VAŘECHA je autorizovaným montážním pracovištěm řádně evidovaným na Ministerstvu dopravy a spojů ČR.

Pokud si necháte na vůz aplikovat námi doporučené atestované typy fólií, obdržíte od nás:

  • Typový list-Atest 8SD 2 915 nebo 8SD 3 547 (kartička formát TP) platný v celé EU!
  • Štítky na skla s označením výrobce, typu fólie a propustnosti světla. Vše v souladu s předpisem EHK č.43 zákona č.56/2001 sb.

Záruky

Autofólie Solar optik – třída AP – nereflektivní

10 let na montáž i fólii

Autofólie Infrasol – třída GP HP – nereflektivní

10 let na montáž i fólii

Autofólie Infrasol – třída INFRA Max – nanokeramika

10 let na montáž i fólii

Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na:

  • samovolné odlepení
  • samovolný vznik bublin, prasklin a trhlin
  • viditelnou změnu barevnosti fólie
  • separace jenotlivých vrstev fólie

Záruka zaniká při:

  • úmyslném poškození nalepených ploch
  • nepřiměřeném hrubém zacházení
  • při pokusech o opravy či technické změny ze strany objednatele či třetí osoby